СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако не намерите отговори на въпросите си в ЧЗВ, попитайте ни. Умоляваме Ви обаче да имате предвид, че, макар да ценим вашите коментари и запитвания, ние разполагаме с ограничени ресурси, които не ни позволяват да се впускаме в дълга кореспонденция на философски теми. Също така, поради големия обем на пощата, която получаваме, не можем да Ви гарантираме отговор.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

The Ayn Rand Institute
6 Hutton Centre Drive, Suite 600
Santa Ana, CA 92707
United States

ИМЕЙЛ

avsanz@aynrandeurope.org

ТЕЛЕФОН

+1 949-222-6550

ФАКС

+1 949-222-6558